Hakkında

Sitemiz kadınların doğumla ilgili her sorusuna cevap verebi,lmek maksadıyla kurulmuş ve hergün güncellenmektedir.Sizde gebelikle bildiklerinizi bizimle paylaşmak isterseniz bize bir mesaj atmanız yeterli.Amacımız daha çok gebe kadını bilgilendirmek ve psikolojik olarak rahatlatmaktır.

GEBELİK VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Gebelikte enfeksiyon hastalıkları önemlidir. Çünkü hastalık kadını etkilediği kadar, fetusu ve gebeliğin seyrini de etkiler. Gebelikte belli başlı enfeksiyonlar;
• Üriner sistem enfeksiyonları,
• Korioamnionitis,
• Teratojenik enfeksiyonlardır.
Gebelikte enfeksiyonların önlenmesi, prenatal bakımın önemli bir amacıdır. Hastalığı önlemenin en önemli kısmı ise enfeksiyonu hazırlayan faktörleri tanımaktır.

Gonore ve klamidya (chlamydia) teratojenik olmamasına rağmen anneden bebeğe doğum sırasında geçerler. Her ikisi de yenidoğanda göz enfeksiyonuna neden olurlar (ophthalmia neonatorum). Klamidya enfeksiyonu bebekte pnomoniye de neden olabilir.
Diğer enfeksiyonlar kabakulak, su çiçeği ve kızamık teratojen değildirler. Ancak bunlar prematüre doğumların ve fetal ölümlerin artmasına neden olmaktadırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *