gebelik hesaplama

gebelik hamilelik hamile

gebelik hamilelik hamile

Bebek Doğum Tarihinin Saptanması Gebelik 28 günlük 10 lunar ay sürer (9 takvim ayı). Gebeliğin ortalama süresi fertilizasyondan itibaren 267 gündür. Tıbbi ya da gebelik komplikasyonu olmazsa, gebeliğin süresi, daha önceki gebeliklerin süresi ve daha önceki gebeliklerin sayısı (genellikle sa­yı arttıkça süre uzar) gibi etkenlerden etkilenir.
HAMİLELİK HAFTASI HESAPLAYICISI

Dikkat:
-Bilgisayarınız bugünün tarihini olarak tespit ettik.Gebelik hesaplayıcı hamilelik haftanızı bu tarihi baz alarak bulacak. Tarih doğru değilse hesaplamaya başlamadan evvel bilgisayarınızın zaman ayarlarını gerektiği gibi düzenleyiniz.


Son adet tarihinizin ilk gününü girin:

Gün:

Ay:

Yıl:

-

Bu verilere göre şu anda hafta günlük hamilesiniz (±3 gün hatapayı!).
ve bebeğinizin muhtemel doğum tarihi (yani 40 haftayı doldurduğu tarih) :
olarak belirlendi.

 
 
Gebelik hesaplama programı vasıtasıyla yukarıda yaptığınız işlemi internet ortamından bağımsız olarak verdiğimiz programlada gerçekleştirmeniz mümkündür , tek yapmanız gereken programı indirmek ; böylece tamamen sonuçtan emin olacaksınız eminim içinizde gebelik haftanız yada tarihiniz konusunda bir kuşku kalmayacaktır.
Nagele Kuralı :Son menstrual periyodun ilk gününe 7 gün eklenir ve 3 ay çıkarılarak tahmini doğum tarihi hesaplanır. Örnek I: Son menstruasyonun ilk günü 14/09/1991 olan bir annenin beklenen doğum tarihi.
GünAyGünAyGünAybeklenen doğum tarihi
14/9+7 gün21/9 .-3 ay 21/621.06.1992
Örnek II: Son menstruasyonun ilk günü 27/1/1992 olan bir annenin beklenen doğum ta­rihi.
GünAyGünAyGünAybeklenen doğum tarihi
27/ 1+7 gün4/2-3 ay4/11 4.11.1992
Yapılan araştırmalar kadınların %4'ünün hesaplanan günde doğum yaptığını, %96'sının ise bugünden 7 gün önce ya da 7 gün sonra do­ğum yaptığını göstermektedir.

Fundus Yüksekliği : Fundusun karın duva­rından yüksekliğinin saptanması, gebeliğin süre­si ile ilgili kaba bir görüş sağlar.

Gebeliğin ilk 3 ayında fundus simfızıs pubisin altında kaldığından karın duvarından palpe edilemez.

Mc. Donald Kuralı :Gebeliğin ikinci ve üçün­cü trimestirlerinde fundus yüksekliğinin ölçülmesi ve hafta ya da ay olarak ifade edilmesidir. Özel­likle intrauterin gelişme geriliği, çoğul gebelik yada polihidroamnioz gibi riskli durumlarda oldukça yardımcı bir yöntemdir. - Fundus yüksekliği (cm) x 2/7 = Lunar ay ola­rak gebeliğin süresi.

- Fundus yüksekliği (cm) x 8/7 = hafta olarak gebeliğin süresi

Örnek Fundus yüksekliği 21 cm olan gebe bir kadının gebeliğinin süresini lunar ay ve hafta olarak hesaplarsak;

a- Lunar ay olarak gebeliğin süresi = 21 x 2/7 = 6 ay

b- Hafta olarak gebeliğin süresi = 21 x 8/7 = 24 hafta

Fundus yüksekliği ile gebelik süresi arasın­daki ilişki (Spiegebelg Tablosu)

Fundus YüksekliğiTahmini Gebelik Haftası
26.728
30.032
32.036
37.740
Genelde fetusun yaşı için doğru kriter ağır­lığından daha çok uzunluğudur. Bu amaçla gebeliğin ilk beş ayında fetusun uzunluğu, gebe­lik ayının karesi alınarak, gebeliğin ikinci yarısın­da ise gebelik ayı beş ile çarpılarak hesaplanır. Bunun tersine fetusun yaşı ilk beş ayda vücut uzunluğunun karekökü alınarak, gebeliğin ikinci yarısında ise vücut uzunluğu beşe bölünerek hesaplanır. Örneğin bir fetusun uzunluğu 16 cm. ise yaklaşık 4 aylıktır veya 35 cm. ise yaklaşık 7 aylıktır.

hamilelik hesaplama

İlgili Yazıya Rastlanmadı.

This entry was posted in Gebelik. Bookmark the permalink.

2 Responses to gebelik hesaplama

  1. canan says:

    açıklamadan birşey anlayamadım ama ben 12 haftalık hamileyim ama doktorlar 2 hafta erken söylüyor neden çabuk mu büyüyor.

    • admin says:

      Büyük ihtimalle gebelik hesaplama konusunda bir hata yapıyorsunuz , siz her zaman doktorunuzun dediklerine güvenin doktorunuz size on hafta dediyse on hafta kabul edeceksiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *